39. May I ask you something?

Now that we are all sitting at home in an ultimate attempt to defeat the corona virus I thought to myself: Can I find anything to write about that requires some involvement from my readers.

After contemplating with myself and Pippa, my cat I soon found the answer. Column number 39 has to an interactive one, a… what do you call it, a… poll!

Right, a list of smart questions you also run into while scrolling those Instagram Stories. Just because we can, because it’s fun and most of all because I’m really curious if mastering lives among you. If mastering plays a role in your life, in either way.

Well here it is, my first poll. Five questions, each with different options. I’d like to ask you to indicate what applies to you most. When in doubt, just give me multiple answers where the first answer is the most important to you.

1. When does mastering come into view?

a) Before the recordings begin
b) During the recordings
c) My recording and mix doesn’t sound as good as I hoped for. I’m aiming for mastering to save my recordings.

2. Why would you choose for mastering?

a) Because the record has to sound great on every sound system everywhere
b) Technique: It’s nice to know my files are in good hands when it comes to my release on vinyl and digital streaming platforms
c) On advice from others, it seems to be a necessary thing

3. Why would you choose for a certain mastering engineer?

a) Through my network
b) Based on what an engineer has mastered in the past
c) I’ve heard this studio has a good reputation in mastering for vinyl
d) I have a package deal with a recording and mix studio
e) Google is my best friend

4. What is mastering worth to you?

a) I have a package deal with my recording/mix studio: it’s cheap, easy and fast
b) I master my own recordings, it can’t be that hard
c) Money doesn’t play such an important role, I want quality
d) The sky is the limit, I just emailed Bob Ludwig

5. Does mastering gear play a role in your choice for a certain studio?

a) Yes I admit, I’m a gear nerd
b) No, I trust the engineers’ ears and experience

An example: Jane has supplied the following answers: 1a, 2c, 3abc, 4c, 5b. With the third question Jane chose for a, b and c. First her network plays a key role in choosing the right mastering studio. After that she looks at what that studio has mastered in the past and finally she wants to release her album on vinyl so that also plays an important role in her choice.

That was it. Masterenzo’s first poll. You can leave the answers in the form below or via a DM on my Facebook or Instagram page. Of course you can also drop me an email.

In next month’s column I’ll present you some results. It’s fun, I look forward to it and I’m very much looking forward to your answers!

Renzo


Thank you in advance for supplying me with your answers.
(multiple answers possible)Previous
Next

39. Mag ik jullie wat vragen?

Nu we allemaal keurig thuis zitten in een ultieme poging corona de definitieve nekslag toe te brengen dacht ik bij mezelf: Is er een onderwerp voor een column te bedenken waarbij ik mijn lezers actief kan betrekken?

Na ampel beraad met mezelf en mijn nogal communicatieve poes Pippa was ik er al snel uit. Column nummer 39 zou een interactieve column worden, een… hoe noem je zoiets, een… poll!

Juist ja, zo’n vragenlijstje wat je ook wel ziet in Instagram Stories.
Gewoon omdat het kan, omdat het leuk is en bovenal omdat ik heel benieuwd ben of jullie een luisterend oor hebben voor al dat gedraai aan knoppen om muziek beter te laten klinken. Kortom: Leeft mastering onder jullie?

Bij deze dan mijn poll. Het zijn vijf vragen met elk verschillende keuzemogelijkheden.
Ik wil aan jullie vragen om per vraag aan te geven wat op jou van toepassing is. Mocht je twijfelen, geef dan per vraag gerust meerdere antwoorden waarbij het eerste antwoord het belangrijkste is.

1. Wanneer komt mastering in beeld?

a) Voordat het opnameproces begint
b) Tijdens de opnames
c) Mijn opname en mix klinkt niet als gehoopt, hopelijk kan de masteringtechnicus er nog iets moois van maken

2. Waarom kies je voor mastering?

a) Omdat de plaat retegoed moet klinken op elk medium
b) Techniek: fijn als iemand weet hoe je de juiste files aanlevert voor bijvoorbeeld vinyl of streaming
c) Op advies van een ander, het schijnt erbij te horen

3. Waarom kies je voor een bepaalde masteraar?

a) Via mijn netwerk
b) Op basis van wat een masteraar in het verleden heeft gemasterd
c) Ik heb gehoord dat deze studio erg goed is in mastering voor vinyl
d) Ik heb een package deal met de opname-/mixstudio
e) Google weet alles

4. Wat heb je over voor mastering?

a) Ik heb een package deal met de opname-/mixstudio: goedkoop, makkelijk en snel
b) Ik doe het lekker zelf, zo moeilijk kan het toch niet zijn?
c) Geld is minder belangrijk, ik wil kwaliteit
d) The sky is the limit, ik heb net een mailtje gestuurd naar Bob Ludwig in de VS

5. Speelt de “gear” waarmee een mastering studio werkt een rol bij je keuze?

a) Ja ik geef het toe, ik ben een gear nerd
b) Nee, ik vertrouw op de oren en ervaring van een masteraar

Een voorbeeld: Janine komt met de volgende antwoorden: 1a, 2c, 3abc, 4c, 5b. Janine koos bij vraag 3 voor zowel a, b als c. Allereerst bepaalt haar netwerk haar keuze voor een bepaalde mastering studio. Daarna kijkt ze naar wat die studio in het verleden allemaal heeft gemasterd en tenslotte wil ze haar plaat op vinyl uitbrengen dus speelt ook dat een rol bij haar keuze.

Zo, dit was ‘m. De enige echte Masterenzo-poll. De antwoorden op de vragen kun je achterlaten in het formulier onderaan deze column, maar het kan ook via de post hierover op mijn Facebook of Instagram pagina of via e-mail.

Volgende maand kom ik met de resultaten. Leuk, ik heb er zin in en kijk uit naar jullie antwoorden!

Renzo


Bij voorbaat dank voor je antwoord op de vragen.
(meerdere antwoorden mogelijk)Vorige
Volgende

© 1973 Masterenzo Mastering | Rotterdam