20. Cable fear.

cable (noun)

[key-buhl]

1. a heavy, strong rope
2. a very strong rope made of strands of metal wire, as used to conduct electricity

In our universe of mastering there are two types of people: the makers and the users. The makers, that’s us, the mastering engineers, the ones who define what the user will hear, the masters of the universe! The users, that’s you, the listeners, the enjoyers, the consumers, the ears.

I could gracefully connect those two worlds with a beautiful amorphous cable. A cable free of oxygen, its strands surrounded by silver molecules treated with cryogenic technology. A true miracle of technique. The cable, no more than three feet long, is equipped with gold plated plugs, each weighing more than your average peanut butter and jelly sandwich.

But no, cable science is serious business. There’s definitely something going on in the world of cabling. Ok, let’s start at the beginning. A cable is made, as we can read above, to conduct electrical energy (music) from A to B.

Well, fair enough. But why, I repeat: WHY is there so much discussion going on about this type of transportation?

The moment you post something -on whichever type of social media- regarding audio cables is the moment a polemic storm breaks loose. Each and every person with an opinion about cables and audio (re)defines their own truth. This actually reminds me of a great one-liner from actor Clint Eastwood starring in a Dirty Harry movie: “Opinions are just like assholes, everybody has one.” Okay, so this subject most certainly stirs things up among people.
Let me try to shine my simple but (I hope) effective light on the subject. A cable has to do two things:

  • Stay put. I’ve once experienced a cable which plugs were so badly constructed it literally came loose from the terminals. The poor thing.
  • Conduct electricity (music). You could easily forget but only a well constructed cable is capable of delivering music from A to B without sizzling, crackling, hassling and other artefacts.

Of course I can throw all kinds of physical phenomena’s and formulas at you to test, measure and raise the quality of a cable to unmeasurable heights.
In fact only one thing is very important. A phrase that can be found on a little tile that once belonged to my great grandfather:

“A chain is only as strong as its weakest link”

I’ll try to explain how this works. Unless you’re the owner of a hi-fi set with a value of a middle class car, a set using single-ended or push-pull tube technology, with a cryogenically (here we go again) treated atomic clock to drive the converter or a set with a couple of loudspeakers using the most expensive components and drivers (check out Wilson Audio) it is fairly useless to invest in expensive audio cables.
Balance is the magic word here. A fine mid-range hi-fi set with some fine mid-range cables brings balance and connects its components with only strong (inter)links.

Instead, invest in some good music, preferably on an all analog carrier like vinyl or music cassette. These are the things making us really happy people.

Next month I’ll elaborate some more on the differences between makers (creators) and users of audio cables.

RenzoPrevious
Next

20. Kabelvrees.

ka·bel (de; m; meervoud: kabels)

1. dik touw; dikke draad van metalen draden of nylon
2. geleidende draad voor elektriciteit, telefoonverkeer enz.
3. kabelnetsysteem voor televisie-uitzendingen: kabel-tv

In onze masteringwereld bestaan er twee universums: de makers en de gebruikers. De makers, dat zijn wij, de mastering engineers. De gebruikers zijn jullie, de luisteraars, de consumenten, de oren.

Nu zou ik heel poëtisch beide werelden met een mooie kabel kunnen verbinden. Een prachtige zuurstofvrije koperen kabel, omringd door zilvermoleculen die door cryogene techniek inert zijn gemaakt. Poehee zeg, poepiesjiek! De kabel, niet langer dan een meter, is afgewerkt met vergulde pluggen die per stuk meer wegen dan een dik belegde boterham met pindakaas met stukjes noot.

Maar neen, cable science -ofwel de discussie omtrent kabels- is serious business. Ok, laten we bij het begin beginnen. Een kabel is, zoals we hierboven kunnen lezen een geleidende draad voor elektriciteit. De missie van de kabel is om elektriciteit (lees muziek) van A naar B te vervoeren.

Ok, fair enough. Maar waarom, ik herhaal: WAAROM is er dan zo veel discussie over dit vervoermiddel?
Het moment wanneer je iets post -op welk sociaal medium dan ook- wat over audiokabels gaat, treedt er een mechanisme in werking wat er voor zorgt dat heel kabel en audio minnend Nederland (en daarbuiten) over elkaar heen struikelt om de ene mening met het andere argument finaal kapot te schieten, resulterend in een stortvloed aan reacties van poeslieve quotes tot aan quasi doodsbedreigingen. Goed, dit maakt dus het een en ander los bij de mensheid, bij zowel de makers als de gebruikers.

Ik ga een poging doen een zo objectief mogelijk licht over de zaak te laten schijnen. Allereerst moet een kabel twee dingen doen:

  • Blijven zitten. Ik heb ooit een kabel gehad waarvan de pluggen zo slecht waren dat het arme ding nauwelijks bleef zitten aan de connector.
  • Elektriciteit (muziek) doorgeven. Je zou het haast als vanzelfsprekend ervaren maar alleen een goed gebouwde kabel is in staat om zonder gebrom, gehijg, gepiep en gekraak muziek helder en krachtig van A naar B te transporteren.

Nu kun je allerlei moeilijke natuurkundige fenomenen en formules aanhalen om de kwaliteit van een kabel te testen, te meten en op te stuwen naar onmetelijke en onhoorbare hoogtes.
In feite is slechts één ding superbelangrijk. Een uitspraak afkomstig van één van de vele tegeltjes die mijn betovergrootvader rijk was:

“Een keten is zo sterk als de zwakste schakel”

Ik zal proberen helder uit te leggen hoe dit in de praktijk werkt.
Tenzij je een muziekinstallatie bezit met een waarde van een mooie middenklasse automobiel, een installatie met single-ended of push-pull buizentechniek, met een cryogeen (daar gáán we weer) behandelde atoomklok of met luidsprekers opgebouwd uit de duurste componenten op aarde (Google maar eens op Wilson Audio), is het investeren in dure kabels betrekkelijk zinloos. Balans is hier het toverwoord. Een leuke set uit de middenmoot met een stel kabels afkomstig uit diezelfde middenmoot brengt balans en zorgt voor een gelijke verdeling van alleen maar sterke punten!

Investeer eens in goede muziek op een mooie drager. Denk eens aan een prachtig vinyl of een cassettebandje, beiden hartstikke analoog en terug in opkomst. Daar wordt een mens toch blij van.

Volgende maand ga ik wat dieper in op het verschil in kabelgebruik tussen de makers en de consumenten.

RenzoVorige
Volgende

© 1973 Masterenzo Mastering | Rotterdam