32. Vision!

Vision, a nice word for looking forward while mesmerizing about your work. And it has definitely got something to do with that certain dot on the horizon! In my previous column I mentioned the differences between mastering engineers. And also differences in vision between those engineers.

The vision of an engineer says something about how he or she works. Of course, this quality is unique for every engineer and (partly) explains the differences between them.

I can imagine that a vision can have quite some influence on how we approach our work. When I speak for myself I can easily lay awake for an hour during two or three nights in a row, thinking about and pondering on room/studio acoustics and the consideration of getting that new piece of outboard gear. (Why should I buy it? Will it benefit my business workflow? Of course, it will. It’s outboard!)

A big part of the way I (and my colleagues) work has to do with reflections on what we’d like to achieve by means of sound and impact of our work.
What is necessary to get there and to let music really connect to the listening public?
Can it get better? Can I work faster without compromising quality? Two major visionary points!

I could make this a tad more abstract by asking the question what it is that causes so many records to sound so darn good. I could easily zoom in on this and keep zooming in until I start wondering if the use of a certain power cord perhaps could induce a certain quality to the sound. There are no limits to this.

Actually, the longer I think about it, the more I’ll tend to zoom in on the details and the more possibilities arise. As you’ll probably understand: lying awake for an hour or so per night suddenly makes a lot more sense.

But for my own wellbeing that dot on the horizon has to stay clear and focused on my radar. I don’t want to lose time while going round in circles without getting closer to my target, even though I know that the moment I reach my target, the next target is already on the radar.

In this way target and vision are more or less inseparable: I’d like to master more albums, ep’s and songs (target) to get better at it and to get closer to the ultimate sound (vision).

I’m afraid that our learning curve will never end and exactly that is what makes mastering such a great profession. I’m free to focus on my vision on a daily basis, without losing sight of my target(s).
So that would make me … an audio nerd! Yes indeed, and I’m proud of it!

RenzoPrevious
Next

32. Visie!

Visie, een mooi woord voor vooruitkijken en nadenken over wat je allemaal doet. En het is ook iets met een stip aan de horizon.
In mijn vorige column had ik het over de verschillen tussen masteraars. Verschillen in profiel, uitstraling én verschillen in visie.

De visie van een masteraar zegt ook iets over hoe hij of zij te werk gaat. Iedereen is hierin uniek, wat dan weer verschillen oplevert (en verklaart) tussen ons mastering engineers.

Die visie kan trouwens nog aardig wat invloed hebben op de werkwijze, stel ik me zo voor. Als ik voor mezelf spreek dan kan ik met gemak twee of drie nachten achter elkaar een uur liggen piekeren en peinzen over zaken als akoestische aanpassingen aan mijn kamer (de studio) of de overweging een nieuw outboard apparaat aan te schaffen. (Waarom? Weegt het voordeel van zo’n machine op tegen de investering? Natuurlijk, het is outboard en outboard is gaaf.)

Een groot deel van mijn werkwijze (en die van mijn collega’s) hangt dus vooral aan elkaar met nadenken over wat we willen bereiken met ons werk qua sound en impact van muziek.

Wat is er voor nodig om datgene te bereiken wat ik voor ogen (oren) heb als het aankomt op juist die sound en impact, en dus de connectie(!) met de luisteraar?
Kan het beter? Kan het sneller met hetzelfde resultaat? Dat zijn alvast een paar visionaire speerpunten die er toe doen!

Ik zou het wat abstracter kunnen maken door de vraag te stellen waarom sommige zo goed klinkende platen juist zo goed klinken. Hoe ver je daarin gaat? Er is geen grens.
Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik met deze visie op detailniveau ga zitten en hoe meer mogelijkheden er opdoemen. Je zult begrijpen: een uurtje ’s nachts wakker liggen is ineens een stuk logischer geworden.

Punt is wel dat de eerdergenoemde stip aan de horizon wel iets is om daadwerkelijk naar toe te werken (of in ieder geval de suggestie te wekken dat dat gebeurt).
Ik wil niet in cirkels blijven draaien zonder ook maar een stap dichter bij mijn doel te komen, al weet ik dat zodra dat doel bereikt is, het volgende doel zich al weer aandient.

Zo zijn doel en visie min of meer onlosmakelijk met elkaar verbonden (on-lo-smakelijk, een prachtwoord): ik wil graag meer albums, meer ep’s en meer songs masteren (doel) om steeds ietsje beter te worden en dichter bij die ultieme sound te komen (visie).

Ik vrees dat ik nooit zal zijn uitgeleerd en precies dat is wat het vak zo mooi maakt. Ik kan me nog steeds dagelijks blindstaren op mijn visie, zonder daarbij m’n doel uit het oog te verliezen.
Kortom: een audio nerd. Yes, I’m proud of it...

(En volgende keer zal ik proberen wat minder van die haken te gebruiken.)

RenzoVorige
Volgende

© 1973 Masterenzo Mastering | Rotterdam