49. Perception of music (is never the same).

Music is a strange phenomenon. Objective perception is also a strange thing and the combination of the two makes music a rather strange and complex experience.

How can it be that the feeling you get when you listen to a song can vary strongly from moment to moment? Perception can hardly be objective this way.

Imagine being at a party (you know, a gathering of different people together in a room, often accompanied by some drinks and food) and you hear this great song blasting out of the speakers. At that very same moment you look into the eyes of your soon to become husband or wife. You couldn’t be happier!

You’d imagine that the next time when you hear that same song you experience that same euphoric moment the night you met your dream prince or princess. But truth is that it doesn’t necessarily have to be like this.

On the contrary, the next morning you’re experiencing a hangover. You turn on the radio and there it is, that same terrific song as yesterday evening. The music sounds flat and dull due to broadcast processing (compression!) and your hangover is not contributing to a joyful listening experience. Finally, the absence of your dream prince or princess puts a last penny in the bag. So actually, that great feeling you had yesterday couldn’t be further away.

The above explains why mastering can be a complex profession at times. Our job is to let music sound better. But what exactly do we mean with “better”?

On Tuesday “better” has a different meaning than on Wednesday; not a single day is the same. So, our job is to stand above all this and to deliver that great sounding master. You’ll probably understand why mastering is not the easiest job in the world.

When in doubt during my work I catch myself grabbing some lunch, a cup of coffee or to go outside for some fresh air. And every time when I return to my desk any trace of doubt vanishes like snow in the sun. It’s fascinating how this works. As if my brain (perception) is in need of a different opinion (lunch, coffee, fresh air) before it can make the right decisions.

Mastering is so much about feeling the music. Feeling the client’s feelings and emotions to translate that in a great sounding master fitting the music like a glove. It’s not very difficult to let music sound nice and balanced. The real challenge is to actually feel what is needed (or not needed) and how to move and shape the music in just the right direction.

The above also explains why mastering is such a great profession. It’s a fascinating interaction between perception, feeling the client’s needs and letting the music shine at its best. The gear we use and the knobs we twist play a minor role in this mission. Well okay, except maybe for some gentle colouration…

Mastering is the final stage of a music production. During a session everything seems to come together to a point where we decide how your song(s) will communicate to the outside world. Objective or rather subjective perception is a vital part of it, and it couldn’t be more different each and every day.

 

RenzoPrevious
Next

49. Perceptie van muziek (is nooit hetzelfde).

Muziek is een raar iets. Objectieve perceptie is dat eigenlijk ook en de combinatie van die twee is helemaal ingewikkeld.

Hoe kan het toch dat de sfeer die je ervaart wanneer je dat ene nummer luistert, op een ander moment totaal anders kan aanvoelen? Perceptie kan op deze manier welhaast onmogelijk objectief zijn.

Stel, je hoort op een feestje (je weet wel, zo’n samenzijn van verschillende mensen in één ruimte, vaak onder het genot van een hapje en een drankje) een te gekke song voorbijkomen, terwijl je juist op dat moment in de ogen van je toekomstige droomprins of -prinses kijkt. Euforie ten top!

Je zou zeggen dat de volgende keer wanneer je hetzelfde nummer hoort, je ook datzelfde euforische gevoel ervaart. En toch hoeft dat niet per se zo te zijn.

Nee, want de volgende ochtend heb je een kater en hoor je datzelfde nummer op de radio. De radio staat een stuk zachter en de voor radio kenmerkende platte sound van broadcast-compressie maakt het er niet beter op. De kater helpt ook niet echt mee, en de afwezigheid van je droomprins of -prinses doet een laatste duit in het zakje. Kortom, het gevoel van gisteren kan haast niet verder weg zijn.

Het bovenstaande verklaart waarom mastering af en toe een ingewikkeld beroep kan zijn. Onze taak is om muziek (nog) beter te laten klinken. Maar wat is beter?

Op dinsdag heeft “beter” een andere betekenis dan op woensdag. Geen dag is hetzelfde en daarnaast is onze stemming ook niet elke dag hetzelfde. Aan ons om met dit gegeven toch die te gek klinkende master af te leveren. Je zult begrijpen dat dat nog niet zo makkelijk is.

Ik betrap mezelf erop dat ik in geval van twijfel ga lunchen, koffiedrinken of even wat buitenlucht opsnuif. En telkens wanneer ik terugkom van mijn uitje is elk spoor van twijfel als sneeuw voor de zon verdwenen. Fascinerend hoe dat werkt. Alsof je brein (en dus je perceptie) even een andere mening (koffie, lunch, buitenlucht) nodig heeft om er een klap op te geven.

Mastering gaat toch ook zo vaak om aanvoelen. Aanvoelen wat de song nodig heeft (of juist niet) en belangrijker nog: aanvoelen wat een band of artiest bedoelt met de song. Iets mooier laten klinken is zo moeilijk nog niet, aanvoelen in welke richting je een song of productie wilt sturen des te meer.

Het bovenstaande verklaart ook waarom mastering juist zo’n mooi beroep is. Het is een fascinerend samenspel tussen perceptie van geluid, het aanvoelen wat er nodig is om het beter te laten klinken en het aanvoelen van wat de band of artiest wil. Apparatuur speelt hierin slechts een ondersteunende (en oké, ook kleurende) rol.

Wij zijn het eindstation van een productie. Bij mastering komt alles samen en bepalen we hoe een song communiceert met de buitenwereld. Objectieve of eerder subjectieve perceptie is daar een mooi onderdeel van en die is geen dag hetzelfde.

 

RenzoVorige
Volgende

© 1973 Masterenzo Mastering | Rotterdam