40. Masterenzo's mastering poll, the results!

In my previous column I asked you five questions. Five questions about mastering. Five questions in which I try to get a clear picture about how you producers, mixers and other music fanatics deal with mastering in your workflow.

And now, in my 40th (!) column for Rotterdam based music platform Popunie, I’ll share the results with you. You’ve supplied me with quite some answers, for which I am very grateful. Thank you all!

The results give me an insight in when you consider mastering, how you rate good mastering and -even more important- what high quality mastering is worth to you.

Here are the answers:

Question 1: When does mastering come into view?
Over 65% of you starts to think about mastering during the recordings. The other 35% include mastering in their preparations prior to recording. Hardly anyone considers mastering as a “problem solver” trying to save recordings that didn’t turn out so well.

Question 2: Why would you choose for mastering?
Almost unanimously you chose for answer A: You’re precious recording has to sound great on every sound system everywhere! Although more than half of you find the technical aspect equally important: Proper file delivery for a release on vinyl or via streaming services (answer B). Actually these are the ideal answers for us mastering engineers. Letting records sound great is the core of our business and it’s even nicer when our technical skills are well appreciated.

Nobody gave the answer stating that mastering is something necessary without knowing what it actually is (answer C). Very reassuring!

Question 3: Why would you choose for a certain mastering engineer?
Answers A and B both received about 50% of the vote. This shows that networking is important (answer A) but that the genre in which a ME (Mastering Engineer) seems to be specialized in is equally important (answer B).

About 25% relies on the power of almighty Google (answer E), while in few cases mastering for vinyl is regarded as being important (answer C).

Question 4: What is mastering worth to you?
The answer to this question was completely unanimous: All of you find quality to be of much greater importance than the costs for mastering (answer C). A single individual even sent an e-mail to Bob Ludwig! (D) Few people indicated to master themselves, whether or not commissioned for others.

Fortunately almost nobody indicated to work with so called “package deals”: Recording, mixing and mastering, all at the same studio. I’m not so keen on that and it’s nice to know that you share my opinion on this. A combination of recording and mixing is fairly easy to comprehend because there’s a clear border between these two processes: When you’re done recording you start to mix your tracks. Piece of cake.

But when are you done mixing and when do you move on to mastering? Or do you start with a mastering chain and mix backwards from there? These are some not easy to answer questions. Perhaps I should write a column about this…

Question 5: Does mastering gear play a role in your choice for a certain studio?
Of course I saved the best for last. The answer to this final question was also unambiguous: Except for one you all relied on trust. Trust and confidence in the ears, experience and skills of a professional ME. Exactly this answer is what we engineers like to hear!

The gear: Obviously this plays a role in choosing a studio. Gear is fun. They form the (fairly expensive) toybox a studio uses to work with and to impress future clients and I would be lying by saying gear has no influence on the sound of the end product. But it’s important to rightfully turn those knobs, faders and switches. It’s ever so important when working on full mixes during mastering.

These were the answers. I’m exceptionally thrilled that you took the time to share your thoughts with me.
I will probably come back to the answers in future columns but for now: Thank you so much and I hope to see you in my studio sometime!

PS: I serve a delicious cup of coffee prior to a mastering session, made with freshly roasted coffee beans from Rotterdam. Just so you know…

RenzoPrevious
Next

40. Masterenzo's mastering poll, de uitslag!

In mijn vorige column stelde ik jullie vijf vragen. Vijf vragen over mastering. Vijf vragen over hoe mastering leeft onder jullie muziekproductiefanaten om meer specifiek te zijn.

En nu, in mijn 40e (!) column voor de Popunie, kom ik met antwoorden. Jullie hebben flink gehoor gegeven aan mijn oproep om deze vijf vragen met hart en ziel te beantwoorden. Daarvoor ben ik jullie eeuwig dankbaar.

De resultaten geven mij inzicht over hoe jullie denken over dit mooie vak en -nog belangrijker- of het daadwerkelijk leeft onder jullie én wat het jullie waard is.

Welnu, de antwoorden:

Vraag 1: Wanneer komt mastering in beeld?
Ruim 65% van jullie kijkt hiernaar tijdens de opnames. De overige 35% neemt dit mee in de voorbereidingen. Bijna niemand gaf aan mastering te zien als “probleemoplosser” om minder goed gelukte opnames op te lappen.

Vraag 2: Waarom kies je voor mastering?
Zo goed als unaniem kozen jullie voor antwoord A: Je juweel van een plaat moet retegoed klinken op elk medium! Al vindt ruim de helft ook het technisch aspect belangrijk: het aanleveren van de juiste bestanden voor het gekozen medium waarop je gaat releasen (antwoord B).
Eigenlijk is dit voor ons masteringtechnici het meest ideale antwoord. Platen retegoed laten klinken op elke stereo en in ieder oor(tje) is namelijk de kern van ons vak. Daarnaast is het fijn als onze technische expertise wordt gewaardeerd.

Niemand gaf als antwoord dat het er nu eenmaal bij schijnt te horen (antwoord C). Geruststellend!

Vraag 3: Waarom kies je voor een bepaalde masteraar?
Antwoorden A en B kregen elk ongeveer 50% van de stemmen. Hieruit is af te leiden dat het netwerk van mensen erg belangrijk is (antwoord A) maar dat ook het genre waarbinnen een masteraar zich lijkt te specialiseren een minstens zo belangrijke rol speelt (antwoord B).

Ongeveer een kwart van jullie gaf aan daarnaast te vertrouwen op het machtige Google (antwoord E), terwijl in een enkel geval mastering voor vinyl belangrijk wordt gevonden (antwoord C).

Vraag 4: Wat heb je over voor mastering?
Dit was nogal duidelijk en unaniem: En masse gaven jullie aan de kosten voor mastering minder van belang te vinden en vooral voor kwaliteit te willen gaan (antwoord C). Een enkeling heeft zelfs een mail gestuurd naar Bob Ludwig! (D)
Een aantal van jullie gaf aan zelf te masteren, al dan niet voor anderen.

Gelukkig gaf niemand aan te werken met zogenaamde package deals: Opname, mix en master en dat allemaal bij dezelfde studio. Ik ben daar geen voorstander van en het is fijn om te lezen dat jullie dat blijkbaar ook niet zijn. De combinatie van opname en mix snap ik nog wel omdat daar een duidelijke scheidslijn zit: Zodra je klaar bent met opnemen ga je mixen. Duidelijk verhaal.

Zo duidelijk is die scheidslijn niet tussen mix en master. Wanneer is de mix af en ga je over tot masteren? Een lastige vraag lijkt me. Misschien moet ik daar ‘ns een column over schrijven…

Vraag 5: Speelt de “gear” waarmee een mastering studio werkt een rol bij je keuze?
Uiteraard heb ik de leukste vraag voor het laatst bewaard. Ook hier was het antwoord eenduidig: Op één inzending na kozen jullie allemaal voor het vertrouwen. Het vertrouwen in de oren, ervaring en kunde van een masteringtechnicus. Precies dit antwoord horen wij technici graag!

De gear: Natuurlijk speelt dit een rol bij je keuze. Gear is tof. Het is het (meestal vrij dure) speelgoed waarmee een mastering studio de blits maakt en ik zou liegen als de gear geen klankmatige invloed zou hebben op het eindresultaat.
Maar dan moet je wel aan de juiste knoppen draaien en juist dat is zo belangrijk tijdens mastering waarbij je werkt aan een gehele mix.

Dit waren de antwoorden. Ik ben er superblij mee. Ze bieden een mooi kijkje in de ziel van producers, mixers, makers en andere muziekproductiefanaten.
Ik zal in latere columns vast nog ‘ns terugkomen op deze resultaten. Voor nu: Dank jullie wel en tot gauw hier in de studio!

PS: Ik serveer voorafgaand aan een mastersessie heerlijke koffie, gemaakt met vers gebrande Rotterdamse koffieboontjes. Dat je het maar weet…

RenzoVorige
Volgende

© 1973 Masterenzo Mastering | Rotterdam