38. Whether vinyl sounds better, part 2.

In my previous column “Does vinyl sound better?” I mentioned the three-dimensional listening experience when playing a record on vinyl on a decent stereo set.

I can’t put my finger on it but everytime I play a great record on vinyl I tend to hear some kind of 3D-effect. When I play that same record on cd it lacks that effect, or at least the effect is present to a much lesser degree. Goose bumps are the directly visible effect of such a 3D listening experience.

I wil ignore music streaming services, since they almost always play lossy file formats like mp3, Ogg, AAC etc.. In this discussion I’ll focus on music played at its highest fidelity (Hi-Fi).

Some albums appear to be made for vinyl and yes, in these cases vinyl does tend to sound better, provided the album is properly mastered, has had a healthy cut to vinyl and is played back on a decent turntable. If we add up the fantastic artwork of a release on vinyl, the popularity of this medium suddenly becomes a lot more obvious.

More technique!

Almost all vinyl records are made by cutting the music with a diamond needle onto a lacquer. The lacquer consists of a coated aluminum disc and serves as the mother of which the stamper is made.
The stamper in turn is used to press the actual vinyl records.

For classical music, jazz and some singer-songwriter albums DMM (Direct Metal Mastering) is often used as a way to make records. DMM uses a copper disc on which the music is directly cut.
This copper disc serves as the stamper of which the records are pressed.

Another method to cut vinyl is called “direct cutting”.
With direct cutting the music is directly cut onto the vinyl. This makes direct cutting more useful for smaller runs.

In the land of music the human ear is king. While I may find that a record sounds better on vinyl, someone else might have a totally different opinion. Luckily there’s no right or wrong here. If someone is very familiar with a record on cd (or another digital medium), a vinyl record would only detract the energy and focus associated with that digital record. In this case the digital record sounds better to his/her ears than the analogue one on vinyl.

Besides, listening music is a rather subjective activity. The mood you’re in, the time of listening, your listening environment, whether it’s winter or summer. All factors that can influence your musical opinion.

After reading the above we can only conclude that vinyl could very well sound better. Not taking into account that some people’s ears are not going to hear the difference between analogue and digital or between vinyl and streaming, even at its lowest quality settings.

Whether the above applies to you? That’s a good question. Buy yourself a record player and a couple of great vinyl records with your favourite music and start listening. You’ll soon find out you’ll embrace this beautiful medium or that it’s not your thing. If not? Not to worry, the artwork of your favourite albums will probably do great as wall decoration.

A fine glass of Scotch single malt whisky is supposed to help you decide in favour of vinyl, but all that aside…

RenzoPrevious
Next

38. Of vinyl beter klinkt, deel 2.

In mijn vorige column “Klinkt vinyl beter?” noemde ik de driedimensionale luisterervaring die je ondergaat zodra je een vinylalbum speelt op een -enigszins- deugdelijke stereoset.

Ik kan er mijn vinger niet op leggen maar bij bepaalde -in mijn oren erg goed klinkende platen- ervaar ik een soort 3D-effect wat ik bij datzelfde album op cd niet of in veel mindere mate ervaar.
Kippenvel is het direct zichtbare resultaat van zo’n 3D-moment.

Streaming laat ik even buiten beschouwing omdat dat vrijwel altijd gecomprimeerde muziekbestanden zijn (mp3 en aanverwanten). Ik focus nu even op muziek met de maximale luisterkwaliteit.

Sommige albums lijken voor vinyl gemaakt en ja, in zo’n geval klinkt vinyl wel degelijk beter. Mits goed gemasterd en goed gesneden en afgespeeld met een platenspeler die zijn taak goed verstaat.
Tel daarbij op het fantastische artwork van een LP en de populariteit van vinyl wordt ineens een stuk logischer.

Nog meer techniek!

Bijna alle vinyl wordt gemaakt d.m.v. het snijden van muziek met een diamanten naald op een met kunststof gecoate metalen plaat (laquer).
Van deze laquer wordt de stamper (metalen mal) gemaakt waarmee de LP’s worden geperst.

Voor klassiek, jazz en sommige singer-songwriter albums wordt veelal gebruik gemaakt van DMM (Direct Metal Mastering). Bij dit proces wordt de muziek rechtstreeks op een koperen plaat gesneden.
Deze koperen plaat doet dienst als stamper om de LP’s te persen.

Een andere manier om vinyl te produceren is “direct cutting”.
Hier wordt de muziek direct op het vinyl gesneden, wat het meer geschikt maakt voor kleinere oplages.

In muziekland regeert het oor. Daarmee wil ik zeggen dat ík dan wel kan vinden dat een bepaald album beter klinkt op vinyl, maar dat iemand anders het daar volledig mee oneens kan (en mag) zijn. Bijvoorbeeld omdat hij/zij het album al zo vaak op een digitaal medium heeft geluisterd en er zo’n sterke associatie is met die manier van luisteren, dat vinyl die luisterervaring alleen maar minder zou maken.

Het luisteren van muziek is een nogal subjectieve bezigheid. Je stemming, het tijdstip waarop je luistert, je luisteromgeving, of het zomer of winter is. Het zijn allemaal factoren die je muzikale opinie kunnen beïnvloeden.

Na bovenstaand relaas kunnen we dus concluderen dat vinyl zomaar beter zou kunnen klinken. Daarbij geen rekening houdend met het feit dat sommige mensenoren het verschil tussen analoog en digitaal of het verschil tussen vinyl en streaming in de laagste kwaliteit überhaupt niet zullen gaan horen.

Of het bovenstaande ook op jou van toepassing is? Goeie vraag. Koop een platenspeler en een paar mooie LP’s met je favoriete muziek en ga ‘ns luisteren. Je komt er al snel achter of je dit prachtige medium gaat omarmen of niet. Zo niet? Geen probleem, de LP’s met hun mooie artwork doen perfect dienst als muurversiering.

Een goed glas Schotse single malt whisky schijnt te helpen je mening ten faveure van vinyl bij te stellen, maar dat geheel terzijde.

RenzoVorige
Volgende

© 1973 Masterenzo Mastering | Rotterdam