26. Attended.

The English language is strongly represented in mastering. Mastering itself is English, as well as outboard, gear, engineer, dithering and so on. Attended is also such a vastly used term in mastering. Attended means that the mastering session is being attended by the client (or its representative).

The biggest advantage of an attended session is that the client has direct influence on the end result of the mastering session. And because of that same influence there’s a lesser need for revisions of the master.

Another advantage is that a client can learn something by attending the session. Especially producers or mix engineers can benefit from attending the session in order to improve their mixing or producing skills.

Mastering is still surrounded by myths and many have no idea what’s actually being done to the audio during mastering. All that can be done to open the mystery curtain of mastering.

Mastering engineers can be split into two camps. The first camp like it when their clients attend the session. More influence and less revisions is their main reason to allow clients to sit in during mastering. Besides, the profession of mastering engineer can be quite lonely from time to time. Being all by yourself in a studio (sometimes without daylight) can sometimes be a bit alienating, so having people around you might enlighten this.

Right next to the group of pro-attenders there’s the group of mastering engineers that prefer to work completely solo. There’s also an advantage to this: when working solo, it’s easier to come to a complete and utter concentration and focus. No possible distraction by a client who gently points you to the sloppy bass area of the song, right at the moment you want to work on that specific area.

Communication is key in this case. When a client attends a session I’ll make a deal: only when I finish the first round of twisting and turning gear knobs I will get back to you and you can extensively comment or discuss the decisions made.

You might have already guessed: I’m a pro-attender. At my studio the client is welcome to join the mastering session. The influence and learning curve weigh more than the focus of working solo. The price of an attended session at my studio is exactly the same as a non-attended session. I find it strange to ask more when a client attends the session. As if I’d put in less effort when a client is not present.

Unless a client has eaten badly the night before and decides to fully use three rolls of toilet paper during the mastering session. In that case I’m forced to charge another three euros (excluding 21% value-added tax).

RenzoPrevious
Next

26. Attended, de bijgewoonde mastersessie.

De Engelse taal blijft alom vertegenwoordigd in ons vakgebied. Mastering zelf is een van oorsprong Engelse term, net zoals gear, outboard, engineer, dithering, fluffing & ducking and so on. Attended is ook zo’n veelgebruikte term. De letterlijke vertaling van attended is ‘bijgewoond’ en dat is precies wat het is, een bijgewoonde masteringsessie.
De klant (of een vertegenwoordiger daarvan) is fysiek aanwezig tijdens de mastering.

Het grote voordeel van zo’n bijgewoonde sessie is dat de klant direct invloed heeft op het eindresultaat. En daarmee daalt ook zienderogen het aantal revisies (aanpassingen aan de master). Een ander voordeel is dat een mastersessie ook heel leerzaam kan zijn (voor de klant dan). Zeker als diegene ook de producer of mixer is, kent het bijwonen van een sessie alleen maar voordelen. Zo wordt het gordijn der mysteriën rondom mastering steeds een stukje verder geopend.

Voor mastering engineers bestaat er een tweedeling: er zijn engineers die het prettig vinden als een klant de sessie bijwoont, met het eerder genoemde voordeel van de invloed (en minder kans op revisie). En je komt als masteraar nog ‘ns iemand tegen; het beroep mastering technicus kan vrij solistisch en individueel zijn, zo helemaal alleen in je mastering studio.

Daarnaast is er de groep masteraars die het toch fijner vindt om alleen te werken. Ook hier is er een voordeel: doordat je alleen werkt, kun je je volledig focussen op de tracks(s). Er is geen afleiding door zogenaamde “klant-interruptie”.

Deze klant-interruptie kan bij een bijgewoonde sessie trouwens behoorlijk afleidend werken. Wanneer een “bijwoner” je op het hoogtepunt van je concentratie vriendelijk wijst op het rommelige laag terwijl je daar net mee bezig wilt gaan, dan werkt dat niet bepaald sfeerverhogend.

Communicatie, daar draait het om. Voordat ik aan knoppen begin te draaien maak ik bij een bijgewoonde sessie duidelijke afspraken met de klant. Pas als ik klaar ben met mijn eerste ronde voodoo-mojo-knoppendraaierij kom ik bij je terug en kan er naar hartenlust becommentarieerd worden.

Je raadt het al: ik ben een voorstander van de bijgewoonde, de attended, masteringsessie. Het voordeel van invloed weegt voor mij zwaarder dan de solistische concentratie en focus. Die focus is ook heel goed mogelijk als de klant bij de sessie aanwezig is.

De prijs voor een bijgewoonde sessie is bij mij dezelfde als die voor een niet-bijgewoonde mastersessie. Ik vind het vreemd om meer geld te vragen voor een bijgewoonde sessie. Alsof je minder je best zou doen als een klant niet bij de sessie aanwezig is.

Tenzij een klant de avond ervoor slecht heeft gegeten en er tijdens de mastersessie drie toiletrollen doorheen draait. In dat geval ben ik genoodzaakt om drie euro (exclusief BTW) extra in rekening te brengen.

RenzoVorige
Volgende

© 1973 Masterenzo Mastering | Rotterdam