2. The advantages to good mastering.

In my first column I described some of the facts making mastering such a special art. In this column I will tell you what the great advantage to great mastering is.

Mastering can be divided into three global parts. One: molesting the music. This might sound a little brute but it’s not that bad. When music is tweaked in either way, you could say the music is actually being molested. If it’s done right, there is nothing wrong with it.

Directly coupled to changing the music’s timbre is –here’s number two: musical editing. Think of cuts, fade-ins, fade-outs. In short: editing without altering (molesting) the sound of music.

Number three and the most important one: Listening! Being a mastering engineer it’s crucial to own a couple of very decent and well trained ears, telling you what the music needs (or in many cases doesn’t need) to get it to sound good or even better.

As I already mentioned in my first column, listening and the monitoring environment are among the most important tools of a mastering engineer. These tools are the biggest advantages to good mastering. A couple of fresh and well trained ears, without having heard the songs (mixes) over and over again.
It’s the true advantage to good mastering: a skilled engineer, listening objectively and able to read the direction the music needs to go to. Now that’s mastering!

Up to us, mastering engineers, to enhance and amplify that direction and to inject just enough energy to cause serious emotional tears in the eyes of the listeners, also a part of mastering.

A fresh set of ears. It’s a blessing for many productions, be it a singer songwriter or a full band. With a clear and skilled view it’s much easier to lift the music to a higher plan. Even if you don’t do any processing, being a mastering engineer with an objective view is priceless.

Every once in a while it happens that -for money reasons- a mixing engineer also does mastering. As a mastering engineer I’d very much like to see the master done by a skilled and trained mastering engineer. Mastering tracks you’ve also mixed? Now that’s a challenge. Where does the mix stop and where does the master begin? A fresh set of ears: Priceless!

Okay, let’s head back to the studio, molest some more music.

RenzoPrevious
Next

2. Het algemeen nut van mastering.

Waar ik in mijn vorige (eerste) column beschreef wat er nou zo speciaal is aan mastering, ga ik jullie nu vertellen waarom mastering zo nuttig is.
Mastering is ruwweg op te delen in drie stukken. Eén: het fysiek aantasten van de muziek. Dat klinkt dramatisch maar dat valt best mee. Als je muziek gaat aanpassen om te het beter te laten klinken, tast je het bronmateriaal aan en als dat goed gebeurt is daar niks mis mee.

Direct hieraan gekoppeld zijn -nummer twee: niet-klankmatige aanpassingen, ook wel edits genoemd. Denk aan knippen, plakken, fade-ins, fade-outs. Kortom: alle aanpassingen (aantastingen) zonder de klank aan te passen.

Nummer drie en tevens het meest belangrijke punt: Luisteren! Als je als masteraar een scherp oor hebt (en een bak ervaring) weet je wat een track nodig heeft, of wat een track juist niet nodig heeft om beter te worden.

Luisteren en afluisteren zijn, zoals ik in mijn eerste column ook al vermeldde, de belangrijkste middelen van de masteraar en juist hierin schuilt het grote algemeen nut van mastering: een fris paar oren! Een paar oren dat niet alle tracks al tig keer heeft langs horen komen. Een stel frisgewassen schelpen die vol goede moed objectief luisteren en je vakmatig een idee geven welke kant de artiest en/of producer op wil gaan met zijn of haar muziek. Dat is mastering.

Aan ons masteraars om dat gevoel te versterken, net zolang of net zoveel tot het ontstaan van een emotioneel tranendal bij het luisterend publiek slechts een kwestie van tijd is. Ook dat is mastering.

Dat frisse paar oren, het is een zegen voor menig productie. Of het nu om een singer/songwriter gaat of om een grote band. Met een heldere en deskundige blik is het makkelijker om muziek naar een hoger plan te brengen. En al doe je als masteraar helemaal niets, een objectief oordeel is goud waard.

Nogal eens komt het voor dat om budgettaire redenen de mix en master door hetzelfde stel oren gedaan wordt. Als masteraar zie ik dat uiteraard graag anders. Het masteren van tracks die je ook gemixt hebt? Ik vind het objectief gezien nogal een uitdaging. Waar eindigt de mix? Waar begint de mastering? Dat frisse paar oren? Ik teken ervoor!

Zo, dan ga ik nu weer de mastering studio in: muziek aantasten.

RenzoVorige
Volgende

© 1973 Masterenzo Mastering | Rotterdam