15. There comes Clipper!

Dynamics, it keeps our attention. We bring ourselves a mix and if we put a compressor or limiter on the 2-bus, the dynamic range is reduced but at the same time the music gets punchier, has more impact and energy etcetera. But only if this is done right. Hypercompression doesn’t put a smile on our faces.

It may sound illogical: less dynamics but more energy. But if we zoom in on this particular phenomenon it’s not as illogical as it may seem. Look at the compressor as a tool that literally compresses things, more specifically music. It’s all starting to make some sense: the energy captured within a track is being pushed out of it, together with some extra harmonics and transients (see my previous column).
It all causes the energy levels to rise while decreasing dynamics. Quite a remarkable invention, a compressor. Although probably not every property has been developed consciously.

Is there another way to influence dynamics? Yes there is! It’s tonally (sound, coloration) the most transparent tool to let music sound louder and thus decreasing dynamics.

It’s a phenomenon that has been discovered by accident by American mastering engineers back in the nineties. In order to make use of analog outboard gear the digital signal coming from the computer has to be converted into an analog signal. After the outboard machines perform their mojo the analog sound has to be converted again into a digital signal to be loaded back into the computer.

We call this process conversion: from digital to analog (D to A) and from analog to digital (A to D). Mastering engineers discovered that while performing this last conversion (A to D) they could send a pretty hot signal into the A to D converter without directly audible side effects (except for a higher volume). While loading the music back in a DAW (Digital Audio Workstation, in short this is the software you work with) the waveforms looked like they’d been shaven off. As if the music barber had been using a ruler while cutting the peaks.

This proved to be a golden invention. It appeared to be the method to let music sound louder without nasty artifacts. Back in the nineties this technique, together with the infamous Waves L2 brickwall limiter, was responsible for the loud masters made in that era.

Nowadays clipping (yes, that’s what this technique is called) is still being used to give masters just a little bit of extra volume. Together with the other leveling tools (compressor/limiter) it provides the final overall volume of a track.

One aspect has to be taken in consideration: the A to D converter used has to be of very good quality. Not all converters like it when their ass is kicked with a hot signal, resulting in some nasty artifacts. The Crane Song HEDD I’ve been using for quite some years easily takes a very hot signal without directly audible side effects. It’s very forgiving but as always: every machine has its limitations.

I thankfully make use of this technique to give my masters just a little tad of extra volume!

So here’s the end of this story about Clipper, the ultimate secret weapon among us mastering engineers!

RenzoPrevious
Next

15. Daar heb je Clipper!

Dynamiek, het blijft ons bezighouden. Men neme een mix en als we daar een compressor of limiter op zetten, wordt de dynamiek kleiner maar krijgt de muziek meer impact, punch, power, energie, et cetera. Mits dit goed gedaan wordt uiteraard. Van hypercompressie wordt niemand blij.

Toch blijft het gek, minder dynamiek maar meer energie. Maar als je erover nadenkt is dat helemaal zo gek nog niet. Zie de compressor meer als een samendrukker (of samendrukkert op z’n Rotterdams). Dan wordt het ineens een stuk logischer: de energie die in de track zit wordt er door de compressor als het ware uitgeperst.
Samen met de kleuring en de toevoeging van harmonischen (zie de vorige column) zorgt dit ervoor dat de dynamiek kleiner wordt terwijl het energieniveau juist toeneemt. Best een knappe uitvinding zo’n compressor. Al zal vast niet iedere eigenschap van het apparaat bewust ontwikkeld zijn.

Is er naast de compressor en limiter nog een middel om dynamiek te beïnvloeden? Jazeker wel! Het is tonaal (sound, kleuring) het meest transparante middel wat ik ken om muziek harder te laten klinken en dus de dynamiek kleiner te maken.

Het is een fenomeen wat eigenlijk bij toeval is ontdekt door Amerikaanse mastering engineers in de jaren ’90. Om tijdens de mastersessie gebruik te maken van analoge apparaten (EQ’s, compressors) moet het signaal afkomstig van de computer worden omgezet in een analoog signaal om vervolgens –nadat de apparaten hun mojo hebben gedaan- weer te worden omgezet in een digitaal signaal richting computer.

Dit proces heet conversie: van digitaal naar analoog (D/A) en van analoog naar digitaal (A/D). Masteraars ontdekten dat ze bij deze laatste conversie de convertor (A/D-omzetter) behoorlijk hard konden insturen zonder dat dat op het eerste gehoor iets deed met de klank, behalve een hoger volume. Werd nu de muziek ingeladen in een DAW (Digital Audio Workstation, kort gezegd de muzieksoftware waar je mee werkt) dan werd zichtbaar dat de pieken van de muziek afgeknipt bleken te zijn. Alsof de muziekkapper er een liniaal had langs gelegd om netjes de boel bij te knippen.

Dit bleek een gouden vondst. Het bleek een uitgelezen methode om muziek harder te maken zonder al te veel kleuring en met behoud van zoveel mogelijk transparantie. In de jaren ’90 was deze techniek samen met de beroemde Waves L2 limiter medeverantwoordelijk voor de harde masters uit die tijd.

Anno nu wordt clipping, ja zo heet deze truc, nog steeds vaak gebruikt om masters net een beetje extra volume mee te geven. Samen met de andere level- en dynamiek tools (compressor/limiter) zorgt dit voor het uiteindelijke volume van een track.

Er is wel een maar: de converter die je gebruikt moet erg goed zijn. Niet iedere A/D-omzetter vindt het fijn om op z’n lazer te krijgen met als gevolg nare bijgeluiden en ander gesputter. De Crane Song HEDD die ik al jaren gebruik geeft geen krimp. Die kun je genadeloos hard insturen zonder direct kwalijke gevolgen, maar ook hier geldt: alles kan stuk!

Ik maak er dankbaar gebruik van om de masters die ik aflever net dat beetje extra volume mee te geven.

Tot zover dit verhaal over Clipper, het geheime wapen onder ons mastering engineers!

RenzoVorige
Volgende

© 1973 Masterenzo Mastering | Rotterdam