13. Dynamics!

Dynamics are a strange thing. When we look at the sixties and seventies our view on dynamics nowadays has changed dramatically.

Our hearing has become used to listening to compressed music. This is a process that gradually evolved over the years. By the end of the nineties the loudness war added an extra dimension to our hearing experience by introducing a phenomenon called hypercompression. Because of this dreadful war music was mastered at continuously higher levels and contained less and less dynamics. Imagine being in a closed room that’s slowly filled with water. The ceiling is getting closer and your sense of space is reduced greatly.

By the turn of the century and the following years the dynamic range (difference between the loudest and softest passages) was reduced greatly. Have a listen to the Metallica album ‘Death Magnetic’, released in 2008. Listen to a vinyl record coming from the seventies after the Metallica album.
You can also listen to these albums on Spotify but you have to make sure that loudness normalization is turned off (advanced settings: something like ‘equal playback volume for every track’).

You’ll probably notice a couple of differences in sound between the two albums. The first thing you’ll notice is a huge difference in volume, followed by differences in energy, impact and placement of vocals and instruments. Pay attention to the space every instrument has and in particular the snare drum.
Limiting, a technique used by mastering engineers to make tracks louder, can cause a change in the impact a song has. When used sparsely a limiter can certainly contribute to the impact and energy of a song.
The limiting used on the Metallica record can hardly be called sparsely. Here we can hear the relentless and brutal effect of heavy brickwall limiting. Listening to the snare drum you’ll probably notice that the impact of the snare is somewhat covered by the other instruments. This is a common effect caused by heavy limiting. It causes songs to sound very loud but not often pleasantly loud. This type of loudness actually has a name: wimpy loud (courtesy of Bob Katz, an American mastering engineer). And as for the brickwall limiter: what’s in a name.

Heavy brickwall limiting has another effect: it causes ear fatigue. Because of the hypercompression caused by the limiter our ears are being stressed out. Most people want to lower the playback volume when listening to hypercompressed music. Dynamic music with a great sense of impact and energy wants to be played loud!

Like I said our hearing has gotten used to less dynamics in music. This has another cause: our hearing experience has changed over the years. More earbuds/headphones, more listening while being on the road and thus more background noises.

Actually these background noises were one of the main contributors of the loudness war. The loudness war itself is responsible for less dynamics in music. Et voilà: we got ourselves a vicious circle that keeps spinning round. Luckily the loudness war was ended by the introduction of loudness normalization by music streaming services.

In next month’s column I will elaborate on some more technical aspects of dynamics. Compressors, limiters (even more), clipping, ducking, fluffing, that kind of stuff. Very interesting. See you next month!

RenzoPrevious
Next

13. Dynamiek!

Dynamiek, in het Engels aangeduid als dynamics is een raar iets. In de periode van de jaren ’60 en ’70 tot nu is onze kijk op dynamiek flink veranderd.

Ons gehoor is steeds meer gaan wennen aan minder dynamiek, telkens een beetje minder gedurende de jaren. Eind jaren ’90 deed de loudness war er nog een schepje bovenop. Doordat muziek steeds harder gemasterd werd als gevolg van die vervelende oorlog bleef er steeds minder ruimte over voor dynamiek. Alsof je in een afgesloten ruimte zit die gevuld wordt met water; je ziet het plafond steeds dichterbij komen. Ademen gaat nog maar je merkt wel dat je bewegingsvrijheid steeds meer wordt ingeperkt.

Rond de eeuwwisseling en de jaren daarna was het dynamisch bereik (verschil tussen de harde en zachte passages) danig ingeperkt. Luister maar eens naar het album ‘Death Magnetic’ van Metallica uit 2008 en luister daarna eens naar een plaat uit de jaren ’70. Het liefst op vinyl en anders op Spotify met loudness normalization uitgeschakeld (onder geavanceerde instellingen: ‘gelijk volume voor alle nummers’).
Je zult merken dat er een wereld van (volume)verschil zit tussen beide platen. En niet alleen is er verschil in volume. Let ook eens op de instrumenten en vocalen en op hun plaats in de mix en de ruimte die ze hebben.

Limiting, een techniek die mastering engineers gebruiken om tracks harder te maken kan er voor zorgen dat de impact van een song verandert. Spaarzaam gebruik van een limiter kan zeker een positief effect hebben op het geluid en op de impact van een song. Maar in het geval van de plaat van Metallica is er niet bepaald sprake van spaarzaam gebruik. Hier is het effect van heavy limiting te horen. Vooral snaredrums en de algehele impact van de songs hebben zwaar te lijden onder de brute werking van de brickwall limiter.
En ja, je leest het goed: brickwall. Dit betekent dat muziek min of meer letterlijk tegen een stenen muur wordt gesmeten. Een soort muzikale steniging, not very nice.

Wat je hoort is dat het wel hard is qua volume maar dat van de impact eigenlijk nog maar weinig is overgebleven. Zeer vermoeiend ook om naar te luisteren.

Muziek die is platgeslagen door een limiter klinkt levenloos en vermoeiend en wil je zachter zetten. Muziek die dynamisch en levendig klinkt wil je vooral harder zetten!

Zoals ik al zei is ons gehoor anno nu steeds meer gewend geraakt aan minder dynamiek in muziek. Dit heeft nog een andere oorzaak: we zijn muziek anders gaan beluisteren. Lees: meer oordopjes/hoofdtelefoons, meer onderweg en vooral ook meer achtergrondgeluiden.

En laat uitgerekend deze achtergrondruis één van de grote veroorzakers van de loudness war zijn. En de loudness war is dan weer op zijn beurt verantwoordelijk voor minder dynamiek in onze muziekbeleving. Et voilà: de (vicieuze) cirkel is rond en blijft rondjes draaien.

Volgende maand ga ik wat meer in op de technische aspecten van dynamiek. Compressors, limiters (nóg meer), clipping, ducking, fluffing, dat soort dingen. Erg interessant allemaal. Tot volgende maand!

RenzoVorige
Volgende

© 1973 Masterenzo Mastering | Rotterdam